Kako izbrati, kateri vzajemni sklad je primeren za nas?

Kako izbrati, kateri vzajemni sklad je primeren za nas?

varčevanje v vzajemnih skladihVarčevanje v vzajemnih skladih je vse bolj priljubljena oblika varčevanja. Na izbiro imamo mnoge sklade, zato se je včasih težko odločiti, katerega izbrati. V vzajemnih skladih je združeno premoženje večjega števila vlagateljev. Sklade upravljajo registrirane družbe za upravljanje premoženja.

Premoženje v skladih, je razdeljeno na enake osnovne dele, ki se imenujejo tudi enote premoženja ali točke vzajemnega sklada. V družbi Triglav skladi, nam ponujajo sedemnajst skladov, ki imajo različno naložbeno politiko.

Varčevanje v vzajemnih skladih družbe Triglav skladi

 

V Triglav skladih, nam ponujajo resnično pestro izbiro skladov:

 

 

vzajemni skladi Triglav Azija

  • Med izredno zanimivimi skladi, je Triglav Azija, ki sredstva investira razna azijska podjetja, ki so v tem trenutku najbolj zanimiva na tržišču. Z varčevanjem v skladih Triglav Azija, imamo možnost, da svoj denar investiramo v geografsko omejene in specializirane naložbe. Strokovnjaki za vzajemne sklade, priporočajo varčevanje v vzajemnih skladih Triglav Azija, posameznikom, ki že varčujejo v skladih in želijo dopolniti že obstoječe naložbe. 

 

  • Skladi Triglav Balkan so zanimivi, saj so pričakovanja o razvoju regij zelo visoka. Države JV Evrope vstopajo v Evropsko unijo, državno premoženje se privatizira in pričakovanja so velika. Naložbe v skladih Triglav Balkan, so usmerjene v podjetja, ki imajo obetavno perspektivo rasti na dolgi rok. Če že varčujemo v vzajemnih skladih, potem je lahko sklad Triglav Balkan primerna nadgradnja že obstoječim naložbam.

 

 

Vzajemni skladi Triglav Balkan

  • Triglav hitro rastoča podjetja, je sklad, ki sredstva vlaga v delnice manjših svetovnih podjetjih, ki izredno hitro rastejo. Mala podjetja so  pomembna pri gospodarski rasti vsake države in so v zadnjih letih med najbolje rastočimi naložbenimi razredi. Vlaganje je usmerjeno v manjša podjetja, kjer se uspešno razvijajo mlade panoge, ki v velikih podjetjih ne uspevajo. Svetovalci varčevanje v teh skladih ne priporočajo kot osnovno naložbo, temveč kot dopolnilno varčevanje k že obstoječim naložbam. (a)

 

 

 

 

Namen varčevanja v vzajemnih skladih, je omogočiti vlagateljem lažje in bolj strokovno investiranje v vrednostne papirje. Poleg tega je premoženje razpršeno, kar zmanjša tveganje. Vzajemne sklade delimo glede na naložbeno politiko in sicer na delniške sklade, obvezniške sklade, mešane  sklade denarnega trga, sklade absolutnega donosa, sklade s fleksibilno naložbeno politiko in še mnoge druge. (b)