Pomen team building programov pri oblikovanju tima

Pomen team building programov pri oblikovanju tima

Team building programi dobivajo vse večji pomen pri oblikovanju tima ali skupine, zato se vodilni za doseganje   ciljev v podjetju in večje  motiviranje zaposlenih vse bolj poslužujejo organiziranih team building  za podjetja. Vse bolj pomembno je tudi  izobraževanje zaposlenih, komunikacija v podjetju in komunikacija s strankami. Team building programi so v veliko pomoč za  reševanje konfliktov, preprečujejo izgorelost zaposlenih,  medsebojni odnosi in komunikacija na delovnem mestu se močno izboljšajo.

Več informacij: Team building ETC Adriatic

team building

Team building za podjetja je lahko v veliko pomoč pri gradnji tima

Za dobro grajen tim, ki bo dosegal dobre rezultate in deloval usklajeno in brez konfliktov, je potrebno kar nekaj znanja. Vodilni v podjetjih, kjer dosegajo dobre poslovne rezultate, so kmalu spoznali, da kako zelo pomembna je motivacija in dobro počutje zaposlenih. S team building za podjetja lahko svoje zaposlene usmerjajo na način, ki jih usmeri tako, da sami pridejo do rezultatov in rešitev neke določene naloge. Pri gradnji tima je zelo pomembno, da zaposleni točno vedo, zakaj je tim ustanovljen in kakšni so cilji skupine. Cilji tima morajo biti jasni, skupni morajo biti skupini in pomembni tudi vsem posameznikom. Ko začne skupina ljudi delovati kot tim na delovnem mestu, morajo že na začetku postaviti način delovanja. Dogovoriti se morajo kakšen bo način komuniciranja, ali bo to v obliki sestankov, dnevnih, tedenskih ali mesečnih. Jasno mora biti, kako se bodo reševali morebitni konflikti, na kakšen način se bodo izvajale medsebojne povratne informacije in kakšne bo način nagrajevanja. Izbira zaposlenih za določen tim, je odvisna od njihovega trenutnega znanja, pomembno je, da se skupina dopolnjuje in s tem omogoča sinergijo ekipe.

Koliko zaposlenih sestavlja tim?

Delovni tim nastane že takrat, ko sodelujeta najmanj dva zaposlena. Strokovnjaki za team building svetujejo sestavo tima, kjer sodeluje od šest do dvanajst ljudi. Kadar v skupini sodeluje preveliko število zaposlenih, se lahko začno ustvarjati podskupine, kar lahko negativno vpliva na delovanje tima. Število delujočih v timu je zelo pomembno tudi pri prevzemanju odgovornosti, saj je odgovornost za rezultate v timu skupinska in traja toliko časa, dokler tim zadane naloge ne konča. Nikoli se odgovornost ne sme prelagati na posameznika, pač pa so vedno odgovorni vsi člani ekipe.