Vse o izpitu za sodnega prevajalca

Za vse, ki se zanimate za opravljanje izpita za sodnega prevajalca, smo spodaj pripravili nekaj krasnih in praktičnih naptkov, ki vam bodo pomagali do tega, da boste bolje razumeli kaj vse je potrebno za opravljanje izpita iz naslova sodnega prevajanja.

sodni prevajalec izpitV vedno bolj tekmovalnem svetu in svetu, ko slovenska podjetja, nastopajo v tujini, obratno pa tuja podjetja v Sloveniji, potreba po sodnem prevajanju najrazličnejših dokumentov, seveda narašča. V tem trenutku sodne prevode najbolj potrebujejo jeziki kot so angleščina, nemščina, pa tudi italijanski jezik in francsoščina ter španščina. V trendu pa je tudi velik porast potreb po sodnem prevajanju jezikov kot so kitajski, ruski in drugi azijski jeziki.

Več informacij: Kaj sploh je sodno overjen prevod?

Izpit za sodnega prevajalca in standardi

Standardi za opravljanje izpita za sodno prevajanje se od jezika do jezika, zelo spreminjajo generalno gledano pa je najbolj pomembno, da izpit za sodno prevajanje lahko opravlja oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo.

Sam izpit za sodnega prevajalca vključuje najprej generalni, tako imenovan splošni seminar, na katerem se interesenti za izpit izobrazijo o osnovah sodnega prevajanja, nato pa sledi še specializiran seminar oz. ure, ki kandidate za sodno prevajanje, dodatno izobrazijo in pripravijo na preizkus znanja.

Nato, ko so pri kandidatu, ki je opravil preizkus znanja, dosežene določene norme in standardi, postanejo kandidati tudi uradni sodni prevajalci.

Potrebna znanja za izpit za sodnega prevajalca

Preizkusi znanja kandidatov, ki se prijavljajo na izpit za sodnega prevajalca, se izvajajo po točno določenih določbah, ki jih kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za pravosodje (1), v osnovi pa preizkus znanja za sodnega tolmača, zahteva poznavanje naslednjih veščin:

  • oblikovanje in overjanje prevodov, vodenje evidenc sodnega prevajanja
  • poznavanje zakonskih določb o dolžnostih in pravicah sodnih tolmačev
  • poznavanje sodnih postopkov, ki se največkrat in najbolj pogosto pojavljaju pri delu sodnega prevajalca
  • poznavanje delovanja pravosodja
  • poznavanje organizacije pravosodja

Preizkus znanj oz. izpit za sodnega tolmača se opravlja tako ustno kot pisno.

Celoten seznam potrebne literature in virov, ki jih potrebuje kandidat za izpit za sodnega prevajalca, se nahaja na tej povezavi, sicer pa k osnovni literaturi in gradivu za izpit sodnega prevajalca, spadajo naslednja gradiva:

Državna ureditev, Franc Grad

Kratek vodič po evropski konvenciji – Dona Gomien

Ustavna ureditev Slovenije – Kaučič

Cena za seminar za sodnega prevajalca se sicer zelo spreminja, sicer pa je cena splošnega, začetnega, osnovnega in prvega seminarja okrog 200€, ogromno organizatorjev seminarjev pa organizira tudi več dnevne seminarje za sodne prevajalce. V tem primerih je cena seminarjev okrog 400€ na osebo.

Dodatne informacije: Kako poiskati ustreznega sodnega tolmača za posamezno regijo v Sloveniji? Npr., če iščete sodnega tolmača za nemški jezik iz Ljubljane.

Zanimalo vas bo tudi: Primer usposabljanja za prevajanje in tolmačenje v evropskem parlamentu – konferenca o večjezičnosti:

Cenik za izpit za sodnega prevajalca 

V te cene ponavadi ni vključeno gradivo, ki ga potrebujejo kandidati za učenje za izpit, cena gradiva in izpita pa znaša od 200 do 300€.

Obenem, vsi tisti, ki se zanimate za opravljanje izpita za sodnega prevajalca, morate vedeti, da je znanje iz sodnega prevajanja, potrebno redno dopolnjevati. To poteka na vsakih 5 let in se dodatno plača.

Oznake: sodni prevajalec izpit