GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Bodite prepoznavni!

Grafično oblikovanje zajema oblikovanje celostnih grafičnih podob, oblikovanje logotipov, oblikovanje vseh vrst tiskovin (brošure, plakati, letaki, vizitke…).

Za oblikovanje tiskovin je predvsem potrebno dobro uskladiti želje naročnika in dejanskega prdloga oblikovane tiskovine.