Kako poskrbeti za boljšo komunikacijo med zaposlenimi?

Predvsem lastnike podjetij in direktorje, ki imajo na “dnevnem jedilniku”, skrb za izboljševanje svojih poslovnih rezultatov, zna zanimati kako poskrbeti za boljšo komunikacijo med zaposlenimi, saj je ravno komunikacija med zaposlenimi, ena izmed ključnih točk poslovne rasti in uspeha – še posebej, če je podjetje srednje veliko ali veliko.

Seveda številne študije obravnavajo pomen različne komunikacije med podrejenimi in nadrejenimi v podjetju (1), a vzpostavljanje odnosov na delovnem mestu, ni zgolj skrb za spoštljivo komunikacijo glede na hierarhijo v podjetju.

Komunikacija med zaposlenimi v današnjem času

Komunikacija med zaposlenimi se mora načrtovati, predvsem tista, največja podjetja pa imajo za način komuniciranja v podjetju, celo izdelane strategije in načrte komunikacije.

Še posebej občutljivo področje v tematiki komuniciranja med zaposlenimi, so med osebni odnosi zaposlenih, ki sicer delajo v istih pisarnah in na isti hierarhični lestvici odgovornosti za opravljene naloge. Zato so ti odnosi med zaposlenimi najbolj odločilni, vodje podjetij pa ravno za ta segment, najpogosteje iščejo odgovore na vprašanje kako poskrbeti za boljšo komunikacijo med zaposlenimi.

Interna komunikacija je danes sodobna veda, ki se ji posvečajo številni akademiki in pa tudi študije, nemalo podjetij pa način komuniciranja med zaposlenimi odredi in predpiše že v svojih pogodbah o zaposlitvi.

Med najpogostejše krivce za neustrezno komuniciranje med zaposlenimi, prištevamo poslovno okolje oz. sistem, v katerem deluje zaposleni oz. ekipa, pogosto pa tudi ignoranca vodje zaposlenih, ki ne uspe pravočasno zaznati težav pri komuniciranju med zaposlenimi. Redko, a ne povsem izključeno, se dogaja tudi, da komunikacija med zaposlenimi peša zaradi načrtnega preslišanja komunikacijskih težav iz strani vodstva (npr. favoriziranje posameznih zaposlenih, ne glede na rezultate).

komunikacija med zaposlenimi

Še vedno predstavlja najlažjo in najbolj optimalno rešitev za odpravljanje težav v komunikaciji, sprotno bdenje nad sproščenim in/ali zapovedanim načinom komuniciranja med zaposlenimi, v slednje pa so vpeta predsvem sprotna opozarjanja na kršenje pravil internega komuniciranja, tečaji, delavnice in motivacijska predavanja za izboljšanje komunikacijskih veščin med zaposlenimi. Komunikacijske težave pa se uspešno odstranjujejo tudi s pomočjo organizacije razno raznih team building delavnic, na katerih zaposleni krepijo svoje komunikacijske veščine, dosegajo večjo stopnjo zaupanja in sproščenosti delovanja med seboj.

Priporočamo: Zakaj je team building delavnica pomembna za podjetje?