Uporaba IPTV set top box naprav za predvajanje vsebin preko spletne povezave

Uporaba IPTV set top box naprav za predvajanje vsebin preko spletne povezave

Industrija, ki ponuja storitve, za katere je za predvajanje vsebin potrebna uporaba IPTV set top box naprav, na splošno sprejema skupne standarde in prakse za zagotavljanje le teh. Raziskava med spletnimi ponudniki kaže, da sprejemajo različne pristope pri upravljanju dostave video vsebin in splošni kakovosti izkušenj. Raziskava kaže še, da predvsem manjši izvajalci, na splošno ne premorejo dovolj virov, da se spoprimejo z “inherentno” zapletenostjo zagotavljanja kakovostnih spletnih video vsebin.

uporaba IPTV set top box naprav

Posodobitev domačega sistema za predvajanje vsebin na televizorju ter uporaba IPTV set top box naprav…

Raziskava področja, na katerem je za predvajanje vsebin potrebna uporaba IPTV set top box naprav

Raziskava temelji na intervjujih z osebjem pri vodilnih spletnih video izdajateljih v Evropi in Severni Ameriki. Prvotni cilj, da bi določili ekonomska merila, je bil najti skupne značilnosti med ponudniki. So pa intervjuji z osebjem različnih ponudnikov storitev pokazali, da skupne značilnosti med spletnimi izdajatelji video posnetkov praktično ne obstajajo. Vendar pa je bilo med anketiranimi zaznati generalno strinjanje, da ena od najtežjih operativnih nalog analiza temeljnih vzrokov, zakaj prihaja do motenj pri prenosu in motenj signala. Večina anketirancev se je tudi strinjala, da jim bo avtomatizacija pomagala pri diagnosticiranju osnovnega vzroka za kakršen koli problem.

Eden od zaključkov je, da je potrebno v panogi vzpostaviti standarde, ki zagotavljajo kakovostno pretočno predvajanje videoposnetkov, na način, ki ga potrošniki lahko razumejo. Povratne informacije uporabnikov pa lahko ponudniki uporabljajo kot merilo.

Poročilo nakazuje, da bi si morali spletni ponudniki izmenjavati znanje in izkušnje s svojimi poslovnimi partnerji. Gre predvsem za podatke, povezane z delovanjem in kakovostjo storitev. Za spremljanje kakovosti in reševanje težav s storitvami, je potrebno tehnično osebje z izkušnjami pri prepoznavanju osnovnih vzrokov za težave v kompleksni verigi, ki je potrebna za dobavo storitev.

“Veliki igralci” na področju IPTV (1)so sicer pripravljeni vlagati v zagotavljanje kakovostnih izkušenj, manjši ponudniki pa po večini nimajo dovolj sredstev za reševanje vprašanj glede kakovosti.