Zakaj se odločiti za odkup terjatev brez regresne pravice

Odkup terjatev brez regresne pravice predstavlja finančno storitev, s pomočjo katere podjetje pridobi sveža denarna sredstva in ohranja likvidnost. Vas zanima, zakaj se odločiti za odkup terjatev brez regresne pravice?

Kaj pomeni odkup terjatev brez regresne pravice? 

odkup-terjatev-brez-regresne-pravice

Odkup terjatev brez regresne pravice pomeni pravni posel, kjer podjetje proda svoje terjatve posredniku, t.j. faktoring hiši. Obenem ima zavarovano kreditno tveganje neplačila kupca doma ali v tujini.

Odkup terjatev brez regresne pravice pomeni pravni posel, ki ga je najlažje razložiti na način:

V kolikor kupec v času trajanja pogodbe ne plača ali zaide v insolvenčni postopek, podjetje (ki prodaja terjatev) ni dolžno vračati denarja, ki ga je prejelo kot predfinanciranje na osnovi izdanih faktur.

Odkup terjatev predstavlja finančno storitev oz. obliko financiranja, ki je pogosto v rabi malih, srednje velikih in hitro rastočih podjetjih. 

Podjetja ga uporabljajo v upanju, da bodo čim prej prejela sveža denarna sredstva. Slednja uporabijo za nadaljnjo rast, poplačilo obveznosti (plačilo zaposlenih, stroški obratovanja, davki, poplačilo lastnih dobaviteljev…). 

Postopek za odkup terjatev poteka tako, da podjetje proda vse svoje odprte terjatve faktoring hiši. Faktoring hiša je v takem primeru posrednik med prodajalcem blaga in/ali storitev ter kupcem.

Kadar se podjetje odloči prodati terjatve do kupcev faktoring hiši, slednja podjetju v sorazmerno krajšem časovnem obdobju nakaže do 100% vrednosti terjatev. Zatem pa čaka na plačilo terjatev s strani kupca (dolžnika).

V primeru, da kupec (dolžnik) svojih obveznosti do faktoring hiše, je podjetje v primeru odkupa terjatev brez regresne pravice upravičeno do plačila terjatev v primeru svojega kupca.

Poznamo “odkup terjatev brez regresne pravice”, kakor tudi “odkup terjatev z regresom oz. odkup terjatev z regresno pravico.

Priporočljivo branje:

Odkup terjatev z regresno pravico

Odkup terjatev z regresno pravico se uporablja takrat, ko ima podjetje, ki je v vlogi odstopnika terjatve, več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Slabša bonitetna ocena nakazuje večje možnosti za tveganje neplačila (morda obstaja tudi domneva o insolventnosti), zato se faktoring družbe v takšnih primerih raje nagibajo k poslu, kjer bo odstopnik terjatve jamčil za plačilo nastalih obveznosti do faktoring hiše.

Regresna pravica namreč pomeni, da lahko faktoring hiša (kot je npr. Prva finančna agencija), v kolikor na dogovorjeni dan ne prejme plačila s strani kupca (dolžnika), plačilo zahteva od odstopnika (prodajalca) terjatve.

Poleg odkupa terjatev poznamo še faktoring, ki predstavlja alternativno obliko financiranja (v primerjavi s kreditom…) tako v tujini, kot tudi na domačih tleh.

Ali je faktoring širša in dolgoročnejša oblika financiranja v primerjavi s storitvijo odkupa terjatev brez regresne pravice?

faktoring-prvafinasi

Odgovor se glasi “da”. Pri odkupu terjatev gre (praviloma) za enkraten dogodek, kjer podjetje odproda vse svoje nezapadle terjatve faktoring hiši.

Faktoring pa v primerjavi z odkupom terjatev predstavlja širšo in dolgoročnejšo obliko financiranja.

Faktoring omogoča prodajo terjatve do enega ali več kupcev, kar se izvaja na daljše časovno obdobje, določeno po pogodbi.

Posledično to pomeni, da se podjetje lahko dalj časa financira s pomočjo prodaje terjatev in zaradi tega faktoring velja za izjemno priljubljeno obliko financiranja.

Obenem faktoring predstavlja alternativo kreditom, saj lahko podjetje v sorazmerno krajšem časovnem obdobju (do 24 ur) prejme do 100% vrednosti svojih terjatev. Pri kreditu to ni mogoče, saj lahko postopki za pridobitev kredita trajajo celo nekaj tednov.

Faktoring poimenujemo tudi trajen odkup terjatev oz. tudi kot stalen faktoring. S pomočjo le-tega se lahko podjetje redno financira, kar zagotavlja njegovo likvidnost in  stabilnost denarnega toka.

Tako pri odkupu terjatev kot pri faktoringu je osrednja funkcija – pretvorba terjatev v denarna sredstva. 

PREDNOSTI FAKTORINGA:

Glavna prednost faktoringa je ta, da je pri izvedbi posla pomembna bonitetna ocena oz. preverba bonitete kupca in ne boniteta odstopnika, kot pri klasičnih posojilih na banki.

Posledično lahko za določene vrste faktoringa (ena izmed teh je tudi mednarodni faktoring) trdimo, da gre za obliko financiranja, ki v eni storitvi združuje kar 3 rešitve:

  • odkup terjatev
  • zavarovanje terjatev ter
  • oceno tveganja (preverbo bonitete kupca/poslovnega partnerja).

Tematika “Preverba bonitete v E BONITETE.SI” bo v naslednjem poglavju deležna več pozornosti. Vabljeni k nadaljevanju branja.

Poleg odkupa terjatev brez regresne pravice, je preverba bonitete v E bonitete.si izjemno pomembna za zagotavljanje lastne likvidnosti

e-bonitete-si-preverba-bonitete

Preverba bonitetne ocene oz. bonitete v aplikaciji E BONITETE.SI vpliva na lastno likvidnost in to je mogoče enostavno potrditi s trditvijo, da sta lastna likvidnost in denarni tok odvisna od plačilne sposobnosti kupcev (poslovnih partnerjev).

Poenostavljeno to pomeni, da je zagotavljanje likvidnosti posredno mogoče tudi s preverbo bonitete oz. bonitetne ocene kupca (poslovnega partnerja).

Finančni storitvi odkup terjatev brez regresne pravice in faktoring sta v okviru finančnega načrtovanja, poleg preverbe bonitetne ocene poslovnega partnerja, glede na dane gospodarske razmere, označeni za najbolj primerne ukrepe za izboljšanje likvidnosti podjetja.

Kot že omenjeno, je boniteto obstoječega ali bodočega kupca oz. poslovnega partnerja mogoče hitro, zanesljivo in enostavno preveriti v za to ustvarjeni aplikaciji E BONITETE.SI.

Ta omogoča, da je enem mestu mogoče dostopati do računovodskih ter tudi drugih finančnih in nefinančnih podatkov.

Pri tem med nefinančne podatke štejemo domneva o insolventnosti, blokada TRR, insolvenčni postopki, sodni naroki, črni seznam, FURS neplačniki, nakazila v tveganje države itd.

Želja vsakega podjetja je, da zmanjša poslovna tveganja na minimum in prav to omogoča preverba bonitete kupca. S prejetimi podatki in informacijami si je mogoče ustvariti celovito sliko poslovanja kupca oz. poslovnega partnerja. 

Hkrati pa oceniti ali je slednji prepoznan kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt, s katerim bo podjetje varno stopilo v nov posel. 

Priporočljivo branje:

V prispevku smo pojasnili, kaj je odkup terjatev brez regresne pravice in kako se faktoring razlikuje v primerjavi z odkupom terjatev.

Pojasnili smo tudi način, kako odkup terjatev brez regresne pravice in faktoring predstavljata rešitev za izboljšanje likvidnosti. In opozorili na pomembnost preverbe bonitete kupcev v E BONITETE.SI, s čimer je mogoče (sicer posredno) vplivati na likvidnost lastnega podjetja.

Viri:

1 – E BONITETE.SI na Večer.com

2 – Zavarovanje terjatev na Doberdan.si

3 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

4 –  Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

5 – Zavarovanje plačila na Lip Radomlje