Kaj so bonitete podjetij in kaj so bonitete zaposlenih?

Kaj so bonitete podjetij in kaj so bonitete zaposlenih?

Vas zanima kaj pomenijo bonitete podjetij in kako se te razlikujejo od bonitet zaposlenih? Vabimo vas k branju prispevka, kjer boste poleg omenjenega lahko brali tudi o tem, kako poteka izračun bonitete podjetij.

Kaj so bonitete podjetij in kako poteka izračun bonitete podjetij?

bonitete-podjetij-ebonitetesi

Bonitete podjetij (prikaz bonitetne informacije) lahko označimo kot prikaz realne slike uspešnosti poslovanja izbranega podjetja. Boniteta podjetij je torej namenjena oceni poslovanja podjetja oz. ocenitvi tega ali izbrano podjetje posluje dobro oziroma slabo.

V kolikor je iz preverbe bonitete podjetij mogoče razbrati, da je specifično podjetje v finančnih težavah, je potreben dober razmislek o tem ali vstopiti v posel z njim. Dodatno pa preveriti, kako se je mogoče dodatno zavarovati v primeru neplačila s strani takšnega podjetja?

Vse to so vprašanja, ki si jih na dnevni ravni postavljajo številna podjetja, saj je njihova likvidnost odvisna od plačilne sposobnosti poslovnih partnerjev.

Iz tega je mogoče sklepati, da so bonitete podjetij prvenstveno merilo, ki razkrijejo informacijo tem ali je poslovni partner označen za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. Več o tem boste lahko brali v naslednjem poglavju, na tem mestu pa več pozornosti namenjamo temu, kako poteka izračun bonitete podjetij.

Izračun bonitete podjetij poteka tako, da posamezna bonitetna hiša uporabi specifično metodologijo, potrebno za izračun. Ob tem je potrebno poudariti, da slovenske bonitetne hiše uporabljajo različno, po večini lastno metodologijo za izračun bonitete podjetij.

Bonitetne hiše tako omogočajo prikaz bonitetne ocene, ki uporabniku hitro in natančno prikažejo stopnjo tveganja poslovanja z izbranim podjetjem. 

Nekatere za prikaz bonitetne ocene uporabljajo črke in/ali številke, v kombinaciji z matematičnimi simboli +/-. 

Omembe vredna je bonitetna hiša Prva bonitetna agencija, ki za prikaz bonitetne ocene uporablja le številko, kar predstavlja veliko prednost za uporabnika. 

Takšen prikaz je enostaven in uporabnik hitro ter natančno razbere informacijo o tem, kakšen je finančni položaj poslovnega partnerja. Dodatno pa tudi to, kakšna je stopnja tveganja neplačila v primeru sodelovanja z njim.

Priporočljivo branje:

Je skrb za lastno likvidnost pomembna?

likvidnost-podjetja-ebonitetesi

Skrb za lastno likvidnost je izjemno pomembna, saj to, da imajo podjetje zadostno količino likvidnih sredstev, pomeni temelj za uspešno poslovanje podjetja. Pri tem likvidnost podjetja pomeni kratkoročno plačilno sposobnost podjetja.

Enostavneje razloženo pa likvidnost podjetja predstavlja zmožnost, da je slednje v vsakem trenutku zmožno poravnati vse svoje odprte obveznosti. 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi upravljanje terjatev, ki velja za osnovo za izboljšanje likvidnosti.

Številna podjetja namreč poslujejo na način, da lastnim kupcem nudijo odlog plačila. Ta običajno znaša od 30 do 90 ali celo več dni.

Ob takšnem poslovanju je logčina posledica ta, da podjetja na lasten denar čakajo dolgo časa. Vemo pa, da dolgo čakanje na denar pogosto vodi v plačilno nedisciplino, ki še zmeraj velja za globoko zakoreninjen pojav v slovenskem poslovnem okolju. 

Priporočljivo branje: 

Dolgo čakanje lahko povzroči likvidnosti primanjkljaj in to, da podjetje medtem, ko čaka na lasten denar, ne more poravnati lastnih obveznosti (plače zaposlenih, lastnih dobaviteljev itd.). Dlje trajajoče likvidnostne težave pa lahko vodijo tudi v insolventnost podjetja.

Lastna likvidnost je ključna za uspešno poslovanje, zato je potrebno pred vsakim vstopom v nov posel preveriti boniteto poslovnega partnerja. Dodatno pa v sklopu proces za upravljanje terjatev razmisliti tudi o oblikah financiranja (odkup terjatev, faktoring…).  Omenjene oblike financiranja omogočajo odkup terjatev in v sorazmerno kratkem času dostop do svežih likvidnih sredstev. Več o odkupu terjatev si lahko preberete v prispevku “Kaj pomeni odkup terjatev brez regresne pravice?

To pomeni, da lahko podjetja hitro prejmejo plačilo za prodajo blaga in/ali opravljenih storitev in na plačilo ne čakaj več od 30 do 90 ali celo več dni.

Priporočljivo branje: 

Kaj so bonitete zaposlenih?

bonitete-zaposlenih

Bonitete zaposlenih predstavljajo ugodnost, ki jo prejmejo zaposleni v nekem podjetju. Bonitete zaposlenih ureja slovenska zakonodaja, ki jasno razlikuje med ugodnostmi za zaposlene, ki jih lahko poimenujemo boniteta in so obdavčljive ter med ugodnostmi, ki se po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 ne štejejo med bonitete in niso obdavčljive.

Bonitete zaposlenih so lahko opredeljene v obliki produkta ali storitve, ki jih je zaposleni deležen na delovnem mestu.

V bonitete zaposlenih lahko štejemo uporabo službenega vozila v zasebne namene, koriščenje počitniškega objekta, katerega lastnik je podjetje.

Boniteta zaposlenih je lahko tudi posojilo brez obresti, namenska izobraževanja, zavarovalne premije, pravica do nakupa delnic itd.

Bonitete zaposlenih niso nujno vezane le na zaposleno osebo, temveč tudi na družinske člane zaposlenega.

 Boniteta opredeljena v Zakonu o dohodnini(ZDoh-2) v 39.členu določa:

“Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo.”

Bonitete zaposlenih so prav tako uporabljene kot orodje za motiviranje zaposlenih.

Tekom prispevka smo pisali o terminu “bonitete podjetij” in “bonitete zaposlenih” in ugotovili, da je njun pomen različen in da razen termina “boniteta” področji nimata ničesar skupnega.

 

Viri:

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2 – Poslovanje podjetja na Nubia.si

3 – Poslovni coaching na Nubia.si

4 – Viri financiranja podjetija na Srnica.si

5 – Poslovni partnerji na Nubia.si